Elérhetőségek

Varga Krisztián és László Mónika

Cím: 8360 Keszthely,
Ibolya u. 25/A
Telefon:
+36-30/907-2911
E-mail:
wargavill@gmail.com


Munkavédelem


Munkahelyi kockázatértékelés készítése

A kockázatértékelés a munkáltató törvényi kötelessége. Ennek folyamán az összes tényezőt figyelembe véve meghatározzuk a lehetséges veszélyeket és intézkedési tervet csinálunk. A követelményeknek megfelelően végezzük: munkakörnyezet, munkafolyamatok, gépek, berendezések, veszélyes anyagok, pszichoszociális tényezők, munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás kockázatértékelését.

Munkavédelmi üzembe helyezési eljárás lefolytatása

A munkabiztonsági üzembe helyezés lefolytatását a veszélyes gépek esetén a 16/2008 NFGM rendelet írja elő minden használó, üzemeltető részére. Ennek szakmai elvégzését gyakorlott csapatunk teljes egészében elvégzi. beleértve a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzését is.

Munkavédelmi szabályzat készítése

A munkavédelmi szabályzat kiváltja azokat a szabályozási területeket, amelyekre jogszabály a munkáltatót írásbeli rendelkezési kötelezettséggel terheli, és egyúttal lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavédelemmel kapcsolatos követelményeket a munkáltató a sajátosságainak megfelelően teljesíthesse, vagyis a követelmények teljesítésének módját saját arculatára formálja.

Egyéni védőeszköz juttatás rendjének meghatározása

A kockázatértékelés során megállapított veszélyek és egészségkárosító hatások kivédése érdekében megfelelő védelmi képességgel rendelkező egyéni védőeszközöket határozunk meg.

Biztonsági jelzések meghatározása, beszerzése

A veszélyekre és egészségkárosító hatásokra minden érintett figyelmét fel kell hívni. Ennek érdekében a meghatározzuk a szükséges biztonsági jelöléseket, majd láthatóság szempontjából a legmegfelelőbb helyen helyezzük ki azokat.

Időszakos biztonsági felülvizsgálatok elvégzése

A berendezések megfelelő biztonsági szintjének fenntartására a törvény által is előírt időszakos biztonsági felülvizsgálatokat végzünk és meghatározzuk azok gyakoriságát.

Munkavédelmi oktatások, képzések elvégzése

A munkavállalók figyelmét minden esetben fel kell hívni a munkavégzés során fellépő össze veszélyekre és egészségkárosító hatásokra. Meg kell ismertetni velük, hogy az adott veszélyeket hogyan kerülhetik el, hogyan használják biztonságosan munkaeszközeiket, egyéni védőeszközeiket stb. Ennek érdekében gyors felmérés alkalmával felfedezzük a munkakörülményeket és észrevételeink alapján megtartjuk a megfelelő oktatást dolgozóik számára.

Foglalkozás egészségügyi vizsgálatok rendjének meghatározása

Az orvosi vizsgálatának gyakoriságát külön jogszabály határozza meg. A munkafolyamatok, munkavállalói sajátosságok és a jogszabály segítségével meghatározzuk a dolgozói orvosi vizsgálatának gyakoriság, szükség esetén megszervezzük az foglalkozás-egészségügyi szolgálatrendelkezésre állását.

Balesetek kivizsgálása, bejelentése a hatóságok felé

Ha munkavállalója munkavégzés közben balesetet szenvedett, Önnek kötelesség azt kivizsgálni és jelenteni. Ennek az egyik oka, hogy a hatóságok felé tisztázódjon, hogy ki okolható a baleset miatt. Mi szakszerűen kivizsgáljuk és lejelentjük a balesetet, intézkedési tervet hozunk lére, hogy a baleset többé ne fordulhasson elő.

Veszélyes anyagoknál biztonsági adatlapok beszerzése, nyilvántartás készítése és veszélyes anyagok ÁNTSZ-hez való bejelentése

Ügyfeleink részére nem csak segítséget kínálunk, hanem a kellő információ gyűjtést követően elvégezzük a regisztrációt OSZIR rendszerébe, listázzuk és bejelentjük a veszélyes anyagokat és keverékeket, ahogy azt a 44/2000 EüM rendelet is megkívánja a munkabiztonsági szakemberektől.

Szakmai képviselet az ellenőrző hatóságok felé

Az NMH ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak munkavédelmi ellenőrzéseket a telephelyeken, irodákban, munkaterületeken. Szerződött partnereinknek, helyszíni képviseletet biztosítunk,ilyen látogatások alkalmával, mert tudjuk, hogy hatósági ellenőrzések alkalmával születik az éves kirótt bírságok 95%-a ha a munkavédelmi megbízott nem vesz rész tevékenyen a hatósági bejáráson.

Jogi tanácsadás a munkavédelem területén

Vállalkozásunk egyik jelentős pillére a munkavédelmi jogi tanácsadás. A teljes műszaki tanácsadást felölelve egészen a munkajogig, munkabiztonsági krízis menedzsmentet biztosítunk megrendelőink részére munkabiztonsági vitás kérdések, paritásos testületi viták, munkabalesetek balesetek kezelésében, foglalkozási ártalmak témakörében egyaránt.

Biztonsági piktogramok típusának és mennyiségének meghatározása




Vissza az előző oldalra!
Varga Krisztián és László Mónika - Magyar