Elérhetőségek

Varga Krisztián és László Mónika

Cím: 8360 Keszthely,
Ibolya u. 25/A
Telefon:
+36-30/907-2911
E-mail:
wargavill@gmail.com


TŰZVÉDELEM


Tűvédelmi szabályzat készítése és folyamatos karbantartása, felülvizsgálata   

A gazdálkodóknak - amennyiben ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a robbanásveszélyes osztály besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken - Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük, amelynek a 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben meghatározott esetekben mellékéletét képezi a Tűzriadó Terv.

Tűzriadó terv kidolgozása, valamint annak folyamatos felülvizsgálata

A tűzriadó terv elkészítése során a cél az, hogy mindenki biztosságosan kijusson a létesítményből. Konkrétan meghatározza tűz esetén a teendőket és a felelősségi köröket.

Tűzvédelmi elméleti és gyakorlati oktatási tananyagának összeállítása

Az oktatási tanagyag kifejezetten a helyi adottságok figyelembe vételével készül el, így a tűzvédelmi használati szabályok ismertetésével megakadályozható egy esetleges tűz kialakulása.

Tűzvédelmi oktatások megtartása, nyilvántartása

Szolgáltatásunk biztosítja az éves ismétlődő és az új munkavállalóknak a tűzvédelmi oktatást. Minden oktatásról nyilvántartást készítünk.

Tűzjelzés módjának meghatározása

Jelentős gazdasági és egyéni érdekek fűződnek ahhoz, hogy a keletkezett tűzről jelzés útján a tűzoltóság időben tudomást szerezzen. A tűz keletkezése és az oltás megkezdése között eltelt idő döntő befolyással van a tűz kiterjedésére, kifejlődésére és a keletkezett kárérték nagyságára. Szolgáltatásunk segít meghatározni erre a legalkalmasabb eszközt.

Tűzoltó vízforrások és beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata

A tűzoltó vízforrások és a beépített tűzjelző berendezések felülvizsgálata, karbantartása olyan ellenőrzési művelet, amely javítási műveletek nélkül, a hibák megállapítására és minősítésére irányul. Szolgáltatásunk a karbantartás során, a felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat megszünteti.

Hatósági ellenőrzés esetén személyes közreműködés, jegyzőkönyv készítés

A Katasztrófavédelem ellenőrei előre bejelentkezés nélkül tarthatnak tűzvédelmi ellenőrzéseket a telephelyeken, irodákban, munkaterületeken. Szerződött partnereinknek, helyszíni képviseletet biztosítunk,ilyen ellenőrzések alkalmával, mert tudjuk, hogy hatósági ellenőrzések alkalmával születik az éves kirótt bírságok 95%-a ha a tűzvédelmi megbízott nem vesz rész tevékenyen a hatósági bejáráson.

Munkaterületek rendszeres ellenőrzése és az észrevételek jelzése

Képzet munkatársaink rendszeresen ellenőrzik a munkaterületeket, létesítményeket. Bejárás során észrevételeiket jegyzőkönyvbe írják, ha szükséges a hiányosságokat megszüntetik, kijavítják.

Tűzveszélyes tevékenységek engedélyezésének megszervezése

Minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár tűzveszélyes tevékenységnek minősül.

Tűzveszélyes munkavégzés feltételeinek meghatározása

Különböző tűzveszélyes tevékenység során különböző védelmi felszerelések és előírások szükségesek. Szolgáltatásunk biztosítja ezeknek a feltételeknek meghatározását és a szükséges eszközöket.

Tűzveszélyes anyagok tárolásának meghatározása és ellenőrzése

Minden tűzveszélyes anyagot külön eljárás alá kell vonni. Partnereinknek nyugodtak lehetnek, mert tudják, hogy a meghatározzuk a tárolási szabályokat, listázzuk és ellenőrizzük azt. A tárolás feltételeket a tűzvédelem részletes szabályait a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény határozza meg.
Vissza az előző oldalra!
Varga Krisztián és László Mónika - Magyar